Projecten

Projecten

 

Woning te Gendt

Deze aanbouw is een uitbreiding van de woonkamer die in de oorspronkelijke bouw verhoudingsgewijs te klein was. Deze is in een afwijkende stijl uitgevoerd. De wanden en het dak zijn ‘schijven’ die de ruimte vormen, het dak ligt als schijf op de wanden. Daardoor is een zeer ruimtelijke woonomgeving ontstaan tussen gesloten wanden en transparante puien. Om dit effect zo sterk mogelijk uit te laten komen is gekozen voor een uitvoering in stucwerk en verzinkt staal. De houten kozijnen zijn behandeld met een transparante coating. De ‘schijven’ zijn zodanig geplaatst dat ongewenst zicht naar binnen wordt voorkomen en tegelijkertijd ruim uitzicht op het gehele kavel wordt geboden. Daardoor is de ruimte open maar de privacy en intimiteit zijn gewaarborgd.  De bewoners ervaren niet alleen de extra binnenruimte, de gehele tuin is als het ware tot de leefruimte gaan behoren; ’s zomers en ’s winters. Door zeer goede isolatie en HR++ beglazing veel comfort en laag energieverbruik.

Woning te Doorwerth

Met zeer weinig middelen heeft de gehele benedenverdieping van deze woning een totale transformatie ondergaan. De oude situatie bestond uit een traditionele plattegrond van een woonkamer met keuken en bijkeuken. Na de verbouwing is een lintvormige leefruimte ontstaan die spiraalsgewijs draait om een centraal meubel. In deze ruimte bevinden zich achtereenvolgens een werkruimte, de keuken, eetkamer en zithoek. Door de draaiing rond het centrale meubel staan deze ruimtes op een prettige wijze met elkaar in verbinding. Om de kunstcollectie van de bewoners op mooie wijze te kunnen tonen is gezorgd voor zoveel mogelijk vlakke gestucte wanddelen en is in het centrale meubel een vitrine gebouwd. Daar waar voorheen de prachtige tuin amper waarneembaar was, is de woonruimte nu over de volledige breedte verbonden met de tuin. De tuin is in zijn geheel onderdeel van de relatief kleine woonruimte geworden waardoor deze ruimte wel als ruim wordt ervaren. Om dit alles te bereiken behoefde maar 12m2 nieuw bijgebouwd te worden en voor ongeveer dezelfde oppervlakte is de bijkeuken en een deel van de garage verbouwd. Door binnen de gegeven kaders te blijven kon dus slim gebruik gemaakt worden van bestaande constructies en hoefde bovendien geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Door het geheel wel van een nieuw (zwaar geïsoleerd) jasje te voorzien uit onderhoudsvrij Red Cedar en  zink is er een mooi nieuw geheel ontstaan dat prima aansluit bij het hoofd gebouw. Het ontstane hoogteverschil tussen de daken van de nieuwe woonruimte en de oorspronkelijke garage is aangewend om een aluminium lichtstraatje te maken als ‘eindeloze’ beëindiging van de lintvormige ruimte.

Woning te Arnhem 1

Deze doorzonwoning had het geluk een vrije strook grond te hebben langs de zijgevel. Dit bood een prima gelegenheid de woonkamer uit te breiden aan de zijkant in plaats van de achterkant. Door de aanbouw ook nog naar achteren de tuin in te laten steken ontstonden twee diagonaal met elkaar verbonden ruimtes die verschillend van karakter zijn. De ene relatief gesloten en de ander open; als het ware een stukje overdekte tuin. De saaie, maar wel ruime, doorzonwoning is verrijkt met een mooie, interessante en ruimtelijke aanbouw. Als vanzelf ontstond een beschutte zithoek, een lichte werkplek en een actieve plek voor gezellig eten, muziek en sociale ontmoeting buiten de invloedssfeer van de televisie en andersom.

De uitvoering in (lichte) houtskeletbouw betekende dat dure funderingspalen vermeden konden worden en zeer gewenste ruimte winst door relatief dunne wanden. Door ruimschoots te isoleren en HR++ beglazing een laag energieverbruik doch comfortabel binnenklimaat en door toepassing van Red Cedar gevelbekleding onderhoudsarm. Onbehandeld Red Cedar vergrijst maar net als bv teakhout wordt het niet aangetast door houtrot. In dit geval is er voor gekozen om het Red Cedar wel te behandelen, met houtolie, om de mooie warme houtkleur te behouden. Dit zal dan wel eens in de 5 jaar bijgehouden moeten worden.

Woning te Arnhem 2

Dit project is net aanbesteed en zal binnenkort in uitvoering gaan.

Hier is gekozen om de begane grond aan twee kanten open te breken om zo niet alleen de achterkant van het kavel maar ook het gedeelte aan de zijkant bij het wonen te betrekken. De oppervlakte wordt uitgebreid met twee uitbouwen. Hierdoor ontstaat respectievelijk een fijne eetplek met een ontbijtterrasje en een mooie ruime woonkamer aan een groot terras op het zuiden.

De puien, met glas tot aan de grond zodat buiten als het ware naar binnen doorloopt, sluiten onzichtbaar aan op de buitenmuren zodat er nauwelijks een grens tussen binnen en buiten wordt gevoeld. Ook is het in dit verband leuk dat van binnenuit de buitenkant van de woning kan worden gezien. Om volledige privacy te garanderen is er een muur geplaatst die een duidelijke grens bepaald tussen de openbare voorzijde en achterzijde van het kavel. Het is gelukt, door slim te detailleren, om het plafond geheel vlak uit te voeren zodat grens tussen oude en nieuw aangebouwde ruimte geheel niet beleefd wordt. De vloer, met vloerverwarming, wordt uitgevoerd in plavuizen die ook voor het buitenterras gebruikt zullen worden waardoor de woonruimte visueel doorloopt naar buiten.

Als zonwering worden, in de constructie geïntegreerde, aluminium buitenjaloezieën toegepast om ook in de zomer een comfortabel en koel binnenklimaat te garanderen.

Alles wat nieuw wordt aangebouwd is maximaal geïsoleerd (dakplaat 17cm PIR isolatie, glas HR++) zodat ook in de winter gemakkelijk een behaaglijke warmte wordt bereikt.

 

El Kadisia / Uit de Kunst te Amsterdam  (GAJ Architecten)

Brede school, sportvoorziening en appartementencomplex

El Kadisa/Uit de Kunst is een U-vormig bouwblok met zeven bouwlagen aan de westkant en vijf bouwlagen aan de noord- en oostkant. Het geheel is onderkelderd met een driekwart verdiepte stallingsgarage  De eerste twee bouwlagen huisvesten een basisschool gecombineerd met welzijnsvoorzieningen, een buurtontmoetingsruimte en een voorschool. Op de overige verdiepingen bevinden zich de appartementen. In het hart van het complex bevindt zich een gymnastiekzaal, uitgevoerd in houten delen. Het U-vormige gebouw opent zich aan de zuidzijde naar de Johannes Hilverdinkstraat, die is afgesloten voor verkeer. Hier bevindt zich de buitenruimte voor de grotere kinderen. Tussen de poten van de U-vorm ligt een verhoogd speelplein voor peuters en kleuters. De entree van de school is via dit plein bereikbaar.

De toegang tot de stallingsgarage ligt aan de Henk Henrietstraat. De entree van de woningen bevindt zich aan de noordgevel. Op deze manier lopen de bewoners, de kinderen en de auto’s elkaar niet in de weg.

Het bouwblok voegt zich naar de rooilijnen die het stratenpatroon volgen. Samen met het naastgelegen I-PABO gebouw en een nieuw te realiseren woningbouw aan de oostzijde wordt zo een gesloten gevelwand gecreëerd die aansluit op het stedelijk weefsel.

De gemetselde gevels worden onderbroken door horizontale glasstroken. Op deze wijze ontstaat een ingetogen bouwmassa die zich vormt naar de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Aan de horizontale structuur van gevels hangen in een vast patroon de gegalvaniseerde stalen raamwerken van de balkons en galerijen.

 

Bedrijfsgebouw te Amersfoort  (van Bokhorst Architecten)

Autoverhuur + Bedrijfsverzamelgebouw

Dit is een goedkoop bedrijfspand, opgetrokken uit een economische staalconstuctie en bekleed met geïsoleerde, onderhoudsvrije, aluminium panelen. Het bevat een autoverhuurbedrijf met een aantal verhuurbare bedrijfsunits. Hoewel voor driekwart recht-toe-recht-aan, is het toch een bijzonder en prettig gebouw geworden. Dit komt omdat het laatste kwart wel afwijkend is. De afronding met luifel vormt de entree van het autoverhuurbedrijf en tevens de hoekoplossing naar aanleiding van het stratenpatroon. Prettige verhoudingen, zorgvuldige detaillering en materiaalkeuze hebben er toe geleid dat dit goedkope gebouw toch representatief is, ideaal voor een goede bedrijfsvoering.

 

Brede school ‘De Brede Blik’ te Giesbeek   (GAJ Architecten)

De naam ‘De Brede Blik’ is door de bewoners van Giesbeek gekozen waarmee het belang van brede, gemeenschappelijke en centrale voorziening voor het dorp op symbolische wijze werd onderstreept.

Het gebouw, dat op ingenieuze wijze is ingebed in het hart van het dorp, tegenover de kerk, huisvest naast een basisschool, een kindercentrum (psz, dagopvang en bso), een consultatiebureau, een bibliotheek en een cultureel centrum. Voorheen was op deze locatie alleen een basisschool gevestigd.

In een Brede School worden alle functies die ten dienste kunnen staan van kinderen, van baby tot groep 8, samengevoegd. De gemeente beheert het gebouw, wat leidt tot lagere exploitatiekosten.

De locatie kenmerkt zich als aflopend terrein dat ligt tussen de hooggelegen kerk en de lager gelegen nieuwbouwwijk Riesweerd. De beperkte afmeting heeft geleidt tot een zeer compacte bouw dat een vanzelfsprekende overgang realiseert tussen het oude en nieuwe dorpskarakter. Het Kulturhus is opgebouwd uit verschillende elementen. Een blauwe ronde trommel, gedeeltelijk ingegraven in het maaiveld, openent zich naar het lagergelegen niveau van Riesweerd. Daarop liggen twee divergerende langgerekte rode elementen met lessenaarsdak en als gebaar naar de kerk is er een hoger element, uitgevoerd in het ambachtelijke materiaal zink. Op het niveau Riesweerd, de eerste bouwlaag bevinden zich het kindercentrum, enkele lokalen van de basisschool, de bibliotheek en in het ingegraven gedeelte het cultureel centrum. Op het niveau van de kerk, de tweede bouwlaag, huisvest de basisschool en op de derde verdieping bevinden zich het consultatiebureau en kantoren. Het geheel wordt in horizontale en verticale wijze met elkaar verbonden door een lichtstraat, welke ligt op de as tussen kerk en Riesweerd. Door gebruik te maken van het hoogteverschil en compacte bouw, sluit de schaal van het gebouw naadloos aan op dat van schaal van oude dorpskarakter.

Door de aanwezige hoogteverschillen differentiëren buitenspeelplaatsen zich tot verschillende kleinere speelplekken, waarvan sommigen verdiept liggen en de overlast naar de buurt tot een minimum wordt beperkt.